remawadee g+blog remawadeeremawadee twitterremawadee facebook


เที่ยว 5 ภาค
ภาคเหนือ
+เชียงใหม่
+เชียงราย
+แม่ฮ่องสอน 
+ลำปาง
+ลำพูน
+น่าน
+แพร่ 
+พะเยา 
+เพชรบูรณ์
+พิษณุโลก
+อุทัยธานี 
+อุตรดิตถ์
+ตาก
+นครสวรรค์ 
+กำแพงเพชร 
+สุโขทัย 
+พิจิตร 

RemaHealth

ภาคอีสาน
+กาฬสินธุ์ 
+
ขอนแก่น
+ชัยภูมิ

+เลย
+นครพนม
+ร้อยเอ็ด
+ศรีสะเกษ 
+มุกดาหาร
+ยโสธร
+โคราช
+บุรีรัมย์ 
+มหาสารคาม  
+บึงกาฬ
+อุบลราชธานี
+อุดรธานี
+สุรินทร์ 
+สกลนคร 
+หนองคาย
+หนองบัวลำภู 
+อำนาจเจริญ 
อ่านเพิ่ม 

ภาคตะวันออก
+เขาคิชฌกุฏ
+จันทบุรี
+ตราด
+ชลบุรี
+ระยอง


ภาคกลาง
+กรุงเทพฯ
+นนทบุรี
+กาญจนบุรี
+ฉะเชิงเทรา  
+ชัยนาท
+ลพบุรี  
+นครปฐม
+ปทุมธานี
+ประจวบคีรีขันธ์
+อยุธยา
+อ่างทอง
+ราชบุรี
+สุพรรณบุรี
+สระบุรี
+สิงห์บุรี
+นครนายก
+สระแก้ว
+ปราจีนบุรี
+เพชรบุรี
+สมุทรปราการ
+สมุทรสงคราม
+สมุทรสาคร

ภาคใต้
+กระบี่ 
+ชุมพร
+สงขลา
+ตรัง 
+นครศรีฯ
+สุราษฎร์ธานี 
+ระนอง
+พัทลุง
+พังงา
+ภูเก๊ต
+สตูล 
+นราธิวาส  
+ปัตตานี 
+ยะลา 

ข้อมูลท่องเที่ยว
พยากรณ์อากาศ
แผนที่ประเทศไทย

สถานที่ท่องเที่ยวไทย  unseen thailand  Amazing Thailand
Custom Search
สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย เที่ยว 5 ภาค อร่อยทั่วไทย unseen thailand
สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อยู่ในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ชาวบ้านที่อาศัยบน
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงและเผ่าม้ง ในอดีตชาวเขาบุกรุกพื้นที่ป่าไม้
ทำไร่เลื่อนลอย ปลูกข้าวไร่ ข้าวโพด และฝิ่น ส่งผลให้ป่าที่เคยสมบูรณ์กลายสภาพเป็น
ป่าเสื่อมโทรม

สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือชาวเขาเหล่านั้นให้มีพื้นที่
ทำกินเป็นหลักแหล่ง และได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้ทางด้านการเกษตรแผนใหม่ ปรับ
ปรุงฐานะความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ด้วยการหันมาทำการเกษตรแบบถาวร อันเป็นที่มาของการ
จัดตั้ง สถานีวิจัยโครงการหลวงอินทนนท์ ในปี พ.ศ.2522 ณ บริเวณบ้านขุนกลาง
เพื่อเป็นสถานีวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงอีกแห่งหนึ่ง ดำเนินงานวิจัยด้านไม้ดอก ไม้
ประดับ พืชผัก และไม้ผล รวมทั้งถ่ายทอดผลงานวิจัยไปสู่การส่งเสริมให้เป็นรายได้ของ
ครอบครัวเกษตรกรทั้งชาวกะเหรี่ยง และ ม้งในหมู่บ้านรอบๆ สถานีฯ พร้อมกับการพัฒนา
ปัจจัยพื้นฐานพัฒนาด้านสังคมและการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธารและโปรดให้เป็น สถานี
เกษตรหลวงอินทนนท
์ ในปี พ.ศ.2550

สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่
สวน 80พรรษา ,น้ำตกสิริภูมิ ,สวนหลวงสิริภูมิ ,โรงเรือนจัดแสดงพันธุ์ไม้
ดอกไม้ประดับ ,สวนกุหลาบพันปี ,สวนซากุระ ,โรงเรือนรวบรวมและจัด
แสดงเฟิน, โรงเรือนรวบรวมและจัดแสดงพืชกินสัตว์ ,โรงผลิตพืชไร้ดิน
โรงเรือนผลิตไม้กระถาง และร้านอาหารสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ หรือ
สโมสรศูนย์เกษตรหลวงอินทนนท์

สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

การเดินทางไปสถานีเกษตรหลวงดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่
จากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้เส้นทางสายเชียงใหม่-ฮอด ตามทางหลวงหมายเลข 108
ถึงบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 57 ซึ่งอยู่ก่อนถึงตัวอำเภอจอมทอง ประมาณ 1 กิโลเมตร
จะมีทางแยกขวามือเข้าทางหลวงหมายเลข 1009 สายจอมทอง-อินทนนท์ ไปตาม
เส้นทางสายนี้จนถึงหลักกิโลเมตรที่ 31 มีทางแยกขวามือบ้านขุนกลาง เข้าไปประมาณ
1 กิโลเมตร จะถึงสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ รวมระยะทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ถึง
สถานีฯ 91 กิโลเมตร หรือใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที การเดิน
ทางสามารถใช้รถยนต์ได้ทุกประเภท

สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่
ข้อมูลจาก สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์
ภาพจาก sirivipa sanont

สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ โทร. 053-286-777-8
ประชาสัมพันธ์สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ 081-952-2012
สำนักงาน ททท. ภาคเหนือ เขต 1 
0-5324-8604, 0-5324-8607, 0-5324-1466
ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว ( Call Center) 1672

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ร้านอาหารสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์
จองที่พักออนไลน์ทั่วไทยจองที่พักออนไลน์ทั่วไทย สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่