remawadee g+blog remawadeeremawadee twitterremawadee facebook


ภาคอีสาน
ภาคตะวันออกภาคกลาง
ภาคใต้
sticker line


ข้อมูลท่องเที่ยว
พยากรณ์อากาศ
แผนที่ประเทศไทย


สถานที่ท่องเที่ยวไทย  unseen thailand  Amazing Thailand
Custom Search
สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย เที่ยว 5 ภาค อร่อยทั่วไทย unseen thailand

Idocs Guide to HTMLถิ่นนี้แดนสยามเมืองไทยแสนงาม อร่ามเกินฝัน ทะเลเขียวคราม ต้นไม้ ลำธาร ภูเขา พืชพันธุ์ เป็นเมืองในฝันของทุกผู้คน

สถานที่ท่องเที่ยวชัยนาท
ชัยนาท เป็นเมืองเล็กๆ ที่หลายคนมองข้ามไป หากได้ลองมาสัมผัสจังหวัดชัยนาทแล้วจะ
รู้ได้ว่าเมืองเล็กๆ แห่งนี้ ได้ซุกซ่อนเรื่องราวและสิ่งดีงามไว้เป็นจำนวนมาก ชัยนาท เป็น
จังหวัดที่ตั้งอยู่บริเวณภาคกลางตอนบน มีแม่น้ำหลายสายไหลผ่าน ทำให้เมืองนี้มีความ
อุดมสมบูรณ์ อีกทั้งเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานตั้งแต่สมัยสุโขทัย สถานที่สำคัญ
ทางประวัติศาสตร์จึงมีให้เห็นอยู่มากมาย

สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย


จังหวัดชัยนาท เดิมสะกดว่า ไชยนาทเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทย มีอาณาเขต
ติดต่อกับจังหวัดต่าง ๆ ตามเข็มนาฬิกาจากทิศเหนือ ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดอุทัยธานีสถานที่ท่องเที่ยวชัยนาทสถานที่ท่องเที่ยวชัยนาท

สถานที่ท่องเที่ยวชัยนาทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สอบถามรายละเอียดได้ที่
ททท.ชัยนาท 035530 6030
สายด่วนท่องเที่ยว 1672

จองที่พักออนไลน์ทั่วไทยจองที่พักออนไลน์ทั่วไทยสถานที่ท่องเที่ยวชัยนาทสถานที่ท่องเที่ยวไทย