รับUPDATE WEB (Website Maintenance)

1.รับ update web หน้าละ 500บาท (1 หน้า A4)
2.ส่งข้อมูลและภาพ พร้อมรายละเอียดอื่นๆ(ทางอีเมล์)
3.ถ้าให้หาข้อมูลด้วย หน้าละ 955 บาท
4.โอนเงินก่อนทำงาน 50 %
5. เวลาทำงาน 5-15 วัน วัน (ขึ้้นอยู่กับปริมาณงาน)

ราคาการลงข้อมูลเว็บไซต์ (Add Content)
1.จำนวนหน้า 1 – 3 หน้า (รูปภาพไม่เกิน 3 รูป) 955 เวลา 5-15 วันกระดาษ A4 ขนาดตัวอักษร 14 ตัวอักษร Angsana New
2.จำนวนหน้า 4 – 6 หน้า (รูปภาพไม่เกิน 6 รูป) สุดคุ้ม ราคา 1,255 บาท
3.จำนวนหน้า7 – 9 หน้า (รูปภาพไม่เกิน 9 รูป) ยิ่งกว่าคุ้มราคา 1,955 บาท

หมายเหตุ:

1. หากมีการลงรูปภาพเกินกว่าแพคเกจ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม อีกจำนวนรูปละ 100-200
2. การตกแต่งรูป จะทำเพียงการปรับขนาดให้พอดี และปรับแสงให้ดูดีเท่านั้นไม่รวมถึงไดคัท ตัดต่อ เพิ่มเติมส่วนประกอบ
3. หากต้องการลงข้อมูลเพิ่มเติมกว่าที่ Package มีนั้น สามารถติดต่อสอบถามได้เป็นกรณีพิเศษ
4. บริการนี้เป็นเพียงการเพิ่มข้อมูลเว็บไซต์เท่านั้น โดยได้รับข้อมูลและรูปภาพจากผู้ว่าจ้างเป็นไฟล์ที่ข้อมูลที่ได้ตกลงกันไว้
5. ขนาดแนวกั้นหน้ากระดาษ บน ล่าง ซ้าย ขวา 1.5 เซนติเมตร (cm)

สิ่งที่ลูกค้าควรจัดเตรียมไว้สำหรับทำการลงข้อมูลเว็บไซต์ (Add Content)

1.ลงข้อมูลเว็บไซต์ (ADD CONTENT) ตาม Package

ข้อมูลที่ต้องการมีดังนี้
1.1 รวบรวมข้อมูลตามหมวดหมู่
1.2 ข้อมูล, text, เนื้อหา
1.3 คำอธิบายเพิ่มเติม
1.4 รูปภาพเป็นไฟล์ JPG ,PNG ,GIF

2. รูปภาพตามจำนวน Package
3. ข้อมูลของเว็บไซต์ เช่น user ,password ,FTP

ขั้นตอนการทำงาน

1. ติดต่อทาง FB ที่ Message และ
LINE ID : remawadee
Email : remawadee@hotmail.com ,remawadee@gmail.com
2. พูดคุย ทำความเข้าใจถึงการทำงานให้ตรงกัน สรุปงาน (หากเป็นงานแก้ไข รบกวนสรุปงานมาเป็นเอกสาร MS word เพื่อให้ความเข้าใจตรงกัน)
3. ทางเราจะทำใบเสนอราคา ระยะเวลาการทำงาน พร้อมแนบเอกสารข้อตกลงใช้บริการลงข้อมูลเว็บไซต์ (Add Content)
4. เซ็นอนุมัติใบเสนอราคา และข้อตกลงใช้บริการลงข้อมูลเว็บไซต์ (Add Content) พร้อมชำระค่ามัดจำค่าบริการ 50%
5. ส่งมอบงาน ตรวจสอบงานผ่านช่องทางที่ได้ตกลงกันไว้
6. งานผ่านการ Approve ชำระค่าบริการส่วนที่เหลือ อีก 50%
7. ส่งมอบงานจริง ตามช่องทางที่ได้ตกลงกันไว้

วิธีส่งงานและรับงาน

1. สามารถส่ง-รับไฟล์งานผ่าน FTP
2. สามารถส่ง-รับไฟล์งานผ่าน remawadee@hotmail.com ,remawadee@gmail.com

ขอบคูณที่ใช้บริการค่ะ

ติดต่อทาง FB ที่ Message และ
LINE ID : remawadee
Email:remawadee@hotmail.com
www.remawadee.com

remawadee g+blog remawadeeremawadee twitterremawadee facebook