รับโปรโมทร้านอาหาร รีสอร์ทผ่านเวปไซด์ท่องเที่ยว
รับโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยว   รีสอร์ท  ที่พัก โรงแรม ร้านอาหารงาน งานแถลงข่าว
หรือ กิจกรรมต่างๆ ใน www.remawadee.com (เวปท่องเที่ยว และที่กินที่เที่ยว)

หน้าเวปโปรโมต ประกอบไปด้วย
1.ใส่ภาพบริเวณร้านและรูปอาหาร และข้อความ(ทางร้านจัดส่งมาให้ทางอีเมล์)
2.ลิงค์เวปหรือ Social Network ของร้านไปยังหน้าบทความ
3.ใส่สถานที่ตั้งร้านและเบอร์โทรศัพท์ โลโก้ร้าน
4.โพสใน G+ , Twiter, FB ให้ด้วย
5.หนึ่งหน้าราคา 1500 บาท
6.หน้าโปรโมทเวปจะอยู่ไปตลอด 1 ปี (หากต้องการต่อระยะเวลา ปีละ 500 บาท
กรณีเปลีี่ยนแปลงข้อความหรือภาพ หน้าละ 1000 บาท)

(โอนเงินก่อน 50% ส่งงานภายใน 3 วัน ส่งงานแล้วโอนอีก 50%)

ตัวอย่างงาน


ติดต่อทาง FB ที่ Message และ
LINE ID : remawadee
Email:remawadee@hotmail.com
www.remawadee.com

remawadee g+blog remawadeeremawadee twitterremawadee facebook