www.remawadee.com สถานที่ท่อเงที่ยวทั่วไทย travel to thaland

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
เที่ยว77 จังหวัด
จองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ที่กินที่เที่ยว
UNSEEN THAILAND

remawadee

สถานทีท่องเที่ยวไทย

ภาคเหนือ 
ออบหลวง เชียงใหม่
พระธาตุดอยตุง เชียงราย
ปาย แม่ฮ่องสอน 
วัดพระธาตุหริภูญชัย ลำพูน
พระธาตุช่อแฮ  แพร่
กิ่วฝิ่น ลำปาง
เขาค้อ เพชรบูรณ์
พระธาตุภูมินทร์ น่าน
น้ำตกภูซาง พะเยา
ภุหินร่องกล้า พิษณุโลก
หุบป่าตาด อุทัยธานี 
ภูสอยดาว อุตรดิตถ์
น้ำตกทีลอซู ตาก
ช่องเย็น กำแพงเพชร

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ภาคอีสาน

กระเจียวบานที่ ชัยภูมิ
ภูหลวง เลย
พระธาตุพนม นครพนม
พระมหาเจดีย์ชัยมงคล
ภูผาเทิบ มุกดาหาร
วิหารพระไตรปิฏก โคราช
ปราสาทหินพนมรุ้ง บุรีรัมย์
บวชนาคช้าง สุรินทร์ 
ภูทอก บึงกาฬ
9000 โบก อุบลราชธานี

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ภาคตะวันออก

เขาคิชฌกุฏ จันทบุรี
หาดแหลมเสด็จ

เกาะกูด ตราด
ตลาดอ่างศิลา ชลบุรี 
หาดทรายแก้ว ระยอง

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ภาคกลาง

วัดพระแก้ว กรุงเทพฯ
ช่องไฟนรก กาญจนบุรี
พระพิฆเนศปางนอน 
สวนนกชัยนาท ชัยนาท
เขื่อนขุนด่านฯ นครนายก 
พระราชวังนามจันทร
เจดีย์หอย ปทุมธานี
ดูเหยี่ยว 360 องศา ประจวบ
ห่มผ้าหลวงพ่อโต อยุธยา 
โป่งยุบ ราชบุร
พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ
บ้านริมคลอง สมุทรสงคราม
พระพุทธรูปทองคำ สระบุร
ตลาดโรงเกลือ สระแก้ว
พระนครคีรี เพชรบุรี


สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ภาคใต้

สุสานหอย  กระบี่ 
พญานาคพ่นน้ำ สงขลา
ปะการังเทียม ตรัง 
ป่าเฟิร์นโบราณ นครศรีฯ
เกาะเต่า สุราษฎร์ธานี
ป่าฮาลาบาลา นราธิวาส
ระนองแคนย่อน ระนอง
ล่องแก่งหนามแดง พัทลุง
หมู่เกาะสิมิลััน พังงา
พระผุด ภูเก๊ต
เกาะหลีเป๊ะ สตูล

Amazing Thailand
ข้อมูลท่องเที่ยว
     สายการบิน
FRIEND SITE
วัดหนองหมู

 

 


สถานที่ท่องเที่ยวไทย  unseen thailand  Amazing Thailand
Custom Search

วัดเชตวัน หรือวัดหนองหมู จังหวัดลำพูนวัดเชตวัน หรือวัดหนองหมู

วัดเชตวันหรือวัดหนองหมู   ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน  เป็นวัดสำคัญอีกวัดหนึ่งที่ควรแก่
การกล่าวถึง  เพราะวัดดังกล่าวเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธบาทที่มีมณฑปเก่าแก่สวย
งามยิ่งมีความแปลกในด้านการออกแบบ

ภาพใหญ่วัดเชตวันหรือวัดหนองหมู

พื้นที่ของมณฑปนั้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสสร้างอยู่กลางสระ  ตัวมณฑปมีสามชั้น โดยชั้น
ล่างมีฐานสูงเพียงปั้นเอว ก่อเป็นกำแพงแก้วโดยรอบ มีลักษณะเป็นระเบียง สันนิษฐานว่า
คงมีการขุดเจาะเอาดินรอบนั้นมาถม เพื่อป้องกันการทุรดตัวของมณฑปที่ใหญ่และสูงมาก

วัดหนองหมู

มุมทั้งสี่ของกำแพงแก้วของวัดหนองหมู มีซุ้มสี่เหลี่ยมคล้ายมณฑปประดับอยู่  ซุ้มทั้ง
สี่มีมุมกำแพงแก้วมีรูปปั้นของคนในรูปแบบตั้งๆ อาทิ ทหาร  ประชาชนชาย หญิง และ
เทวดาประดับ

ทางเข้าสู่ตัวสถาปัตยกรรมนี้ มีลักษณะเป็นสะพานมีราวก่อด้วยอิฐ หัวสะพานนรสิงห์มีรูป
ปั้นประดับอยู่  แต่ปัจจุบันเหลือเพียงตัวที่อยู่ขวามือเพียงตัวเดียวเท่านั้น บันไดทอดตัว
จากทางเข้าขึ้นไปลดหลั่นเป็นสองระดับไปสิ้นสุดที่หน้าตัวมณฑป
วัดหนองหมู

วัดเชตวัน หรือวัดหนองหม

ตัวฐานมณฑปชั้นท๊๋สองนั้น  มีลักษณะเป็นฐานค่อนข้างสูง  มีระเบียงและกำแพงแก้ว โดย
รอบคล้ายกับชั้นที่ ตามมุมมีซุ้มประดับด้วยมณฑปเล็กๆ เช่นเดียวกับชั้นที่ 1 แต่ที่ ฐานของ
ชั้นนี้แต่ละด้านมีโขงเล็กๆคล้ายคูหาเล็กๆ อยู่โดยรอบด้านละ7 โขง ส่วนด้านหนึ่งที่เป็น
บันไดขึ้นมีเพียง 7 โขง  ภายในโขงนั้นมีรูปปั้นด้วยปูน  เป็นพระสงฆ์ในกิริยาอาการต่างๆเ
ช่น  เป็นพระสงฆ์สามรูปยืนเรียงกัน รูปที่อยู่กลางถือพาน

บางซุ้มมีพระสงฆ์สองรูป  พระสงฆ์แต่ละรูปเอามือล้วงย่ามของอีกรูปหนึ่ง  บางซุ้มเป็นพระสงฆ์
จูงสุนัข  ซุ้มหนึ่งเป็นพระสังกัจจายน์นั่งอยู่ตรงกลาง มีพระสงฆ์สามรูปยืนอยู่ข้างหลังเป็นต้น 
นับว่ามีความแปลกมาก ระเบียงชั้นที่ 2 นี้สามารถเดินผ่านไปได้โดยรอบ

รอยพระพุทธบาทวัดเหนองหมูพระพทธบาท วัดหนองหมู

ฐานของมณฑปชั้นสุดท้ายมีลักษณะคล้ายกับชั้นที่ 2 เพียงแต่ว่าไม่มีระเบียงเท่านั้น ดังนั้น 
จึงไม่มีมณฑปเล็กๆประดับที่มุมทั้งสี่  ส่วนที่ฐานนั้นคงมีโขงเล็กๆประดับเช่นกันกับชั้นที่ 2
แต่มีด้านละ 5 โขง  ส่วนด้านหน้าที่เป็นทางขึ้นมีเพียง 4 โขงเท่านั้น  ในชั้นนี้รูปปูนปั้นมีรูป
พระสงฆ์ประดับเพียงโขงละ 1 รูป  และอยู่ในกิริยาที่ค่อนข้างสำรวมไม่มีอาการแปลกเช่นชั้น
ที่ 2

ชั้นสุดท้ายเป็นตัวมณฑปปราสาทที่เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบาท  มีระเบียงแล่นโดยรอบ
เสาระเบียงรับส่วนที่เป็นโครงหลังคาของมณฑปที่ทำเป็นทรงปั้นหยาสองชั้นซ้อนกันที่ยอด
ของหลังคามีฉัตรประดับ  ระเบียงของชั้นสุดท้ายนี้เป็นพื้นซีเมนต์ที่ไม่มีโครงเหล็กเสริมตัว
เสาและตามระเบียงนั้นใช้อิฐก่อเท่านั้น    มิได้เสริมไส้เหล็กแต่ประการใดเห็นได้ชัดจากรอย
แตกร้าวของระเบียงและเสา  เสาของมณฑปทั้งสี่ด้านอยู่ในสภาพชำรุดอย่างน่าเ็ป็นห่วงว่า
จะพังลงมา

วัดหนองหมู

วัดเชตวัน หรือวัดหนองหมู

ตัวมณฑปนั้นก่ออิฐถือปูนมีประตูเฉพาะด้านหน้าเท่านั้น ภายในเป็นแท่นแก้ว ที่ประดิษฐาน
พระพุทธไสยาสน์   เบื้องหลังของพระพุทธไสยาสน์เป็นรอยพระพุทธบาทจำลองจากการ
สอบถาม พระครูวิจิตรสิกขการ เจ้าคณะตำบลอุโมงค์ และเป็นเจ้าอาวาส และเป็นเจ้าอาวาส
วัดเชตวันหรือวัดหนองหมู  ได้ความว่า เดิมทีนั้นบริเวณที่ตั้งของมณฑปนั้นเป็นเจดีย์เก่า
ที่พังทลายลงในปี พ.ศ. 2440 ทางวัดจึงได้สร้างเจดีย์ใหม่ขึ้นภายในวัด  และได้ก่อสร้าง
มณฑปปราสาทนี้ขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธบาทและพระพุทธไสยาสน์ ในราวปี 2460  โดยมีพระครูคำแสนสิริเจ้าอาวาสในสมัยนั้น  ได้ให้นายช่างใหญ่เชื้อสายพม่าเป็นผู้ควบคุม
การก่อสร้างคือ นายโม่ส่วย

จากรูปลักษณ์ของมณฑปหลังนี้  ทำให้เราตระหนักถึงคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ ไว้ให้ยังยืน
สืบต่อไปนานแสนนาน

ภาพใหญ่วัดเชตวันหรือวัดหนองหมู

การเดินทางไปวัดหนองหมู
รถยนต์จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) จากนั้นแยกเข้าทางหลวงหมาย
เลข 32 ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ถึงนครสวรรค์ให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 1
ผ่านกำแพงเพชร ตาก ลำปาง แล้วต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 11 จนถึงจังหวัดลำพูน
ระยะทางประมาณ 670 กิโลเมตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงาน ททท. ภาคเหนือ เขต 1   0-5324-8604, 0-5324-8607,
0-5324-1466 ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว ( Call Center) 1672

เรียบเรียงโดย ชมพจน์พงษ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ททท.ลำพูน 0 5324 8604 , 0 5324 8607


เที่ยว 77 จังหวัด    สถานที่ท่องเที่ยวไทย UNSEEN THAILAND ที่กินที่เที่ยว
โครงการพระราชดำริ บทความท่องเที่ยว เที่ยวลำพูน

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ขอจงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ในหลวงโครงการพระราชดำริในหลวง

UNSEEN THAILAND
ดินแดนมหัศจรรย์ แฝงตัวซ่อนเร้น
ณ ที่แห่งหนึ่งในสถานที่ท่อเงเที่ยวไทย

สถานที่ท่อเงที่ยวไทย
UNSEEN ภาคเหนือ


กุหลาบขาวจากหิมาลัย

พระธาตุกลับหัว ลำปาง
ทะเลเมฆ เชียงใหม่
หุบผาตาด อุทัยธานี
น้ำตกภูซาง บ่อน้ำซับอุ่น พะเยา

สถานที่ท่อเงที่ยวไทย
UNSEENภาคกลาง

พระพุทธรูปสแตนเลส
ราชินีเจดียเอเซียอาคเนย์
พระบาทมงคล108
จิตรกรรมฝาผนังยาวที่สุดในโลก
เมืองบาดาล สังขละบุรี
ถ้าเสาหินลำคลองงู กาญจนบุรี
เกาะกระดาด ตราด

สถานที่ท่อเงที่ยวไทย
UNSEEN ภาคอีสาน


3000โบก ภาพเขียนสีพันปี
น้ำตกแสงจันทร์ น้ำตกตกรู
ทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์
แสงแรกแห่งตะวันผาแต้ม
ละลุ สระแก้ว

สถานที่ท่อเงที่ยวไทย
UNSEENภาคใต้

มัลดีฟเมืองไทย สตูล
ถ้ามรกต
ทะเลแหวก
ปู่ไก่ที่มีเสียงเหมือนลูกเจี๊ยบ
กัลปังหาน้ำตื้น


unseen thailand
สถานที่ท่องเที่ยวไทย

บทความสุขภาพ

อุทยานแห่งชาติ


ลุยสวน เดินตลาด

 
Copyright 2010 remawadee.com, Allrights reserved by REMAWADEEเที่ยวทั่วไทย