remawadee g+blog remawadeeremawadee twitterremawadee facebook


เที่ยว 5 ภาค
ภาคเหนือ
+เชียงใหม่
+เชียงราย
+แม่ฮ่องสอน 
+ลำปาง
+ลำพูน
+น่าน
+แพร่ 
+พะเยา 
+เพชรบูรณ์
+พิษณุโลก
+อุทัยธานี 
+อุตรดิตถ์
+ตาก
+นครสวรรค์ 
+กำแพงเพชร 
+สุโขทัย 
+พิจิตร 
RemaHealth

ภาคอีสาน
+กาฬสินธุ์ 
+
ขอนแก่น
+ชัยภูมิ

+เลย
+นครพนม
+ร้อยเอ็ด
+ศรีสะเกษ 
+มุกดาหาร
+ยโสธร
+โคราช
+บุรีรัมย์ 
+มหาสารคาม  
+บึงกาฬ
+อุบลราชธานี
+อุดรธานี
+สุรินทร์ 
+สกลนคร 
+หนองคาย
+หนองบัวลำภู 
+อำนาจเจริญ 
อ่านเพิ่ม 
ภาคตะวันออก
+เขาคิชฌกุฏ
+จันทบุรี
+ตราด
+ชลบุรี
+ระยอง


ภาคกลาง
+กรุงเทพฯ
+นนทบุรี
+กาญจนบุรี
+ฉะเชิงเทรา  
+ชัยนาท
+ลพบุรี  
+นครปฐม
+ปทุมธานี
+ประจวบคีรีขันธ์
+อยุธยา
+อ่างทอง
+ราชบุรี
+สุพรรณบุรี
+สระบุรี
+สิงห์บุรี
+นครนายก
+สระแก้ว
+ปราจีนบุรี
+เพชรบุรี
+สมุทรปราการ
+สมุทรสงคราม
+สมุทรสาคร

ภาคใต้
+กระบี่ 
+ชุมพร
+สงขลา
+ตรัง 
+นครศรีฯ
+สุราษฎร์ธานี 
+ระนอง
+พัทลุง
+พังงา
+ภูเก๊ต
+สตูล 
+นราธิวาส  
+ปัตตานี 
+ยะลา 

ข้อมูลท่องเที่ยว
พยากรณ์อากาศ
แผนที่ประเทศไทย

สถานที่ท่องเที่ยวไทย  unseen thailand  Amazing Thailand
Custom Search
สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย เที่ยว 5 ภาค อร่อยทั่วไทย unseen thailand
พระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน

องค์พระธาตุหริภุญชัยสูง 92 ศอก กว้าง 52 ศอก พระบรมธาตุหริภุญชัยเป็น
ศูนย์กลางแห่งความศรัทธาในพุทธศาสนาบนแผ่นดินล้านนาในอดีตจวบจนปัจจุบัน
ผู้คนยังคงเลื่อมใสศรัทธาืสืบทอดต่อมาไม่เสื่อมคลาย

พระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน

ซุ้มประตู ก่อนเข้าไปในบริเวณวัด จะผ่านซุ้มประตูฝีมือโบราณสมัยศรีวิชัยก่ออิฐ
ถือปูนประดับลวดลายวิจิตรพิสดาร ประกอบด้วยซุ้มยอดเป็นชั้นๆ หน้าซุ้มประตู
มีสิงห์ใหญ่คู่หนึ่งยืนเป็นสง่าบนแท่นสูงประมาณ 1 เมตร สิงห์คู่นี้ปั้นขึ้นในสมัย
พระเจ้าอาทิตยราชเมื่อทรงถวายวังให้เป็นสังฆาราม

วิหารหลวง ประดิษฐานพระปฏิมาใหญ่ ก่ออิฐถือปูน ลงรักปิดทอง บนแท่น
แก้วรวม 3 องค์ และพระพุทธปฏิมาหล่อโลหะขนาดกลางสมัยเชียงแสนชั้นต้น
และชั้นกลางอีกหลายองค์

พระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน
พระบรมธาตุหริภุญชัยสร้างขึ้นในรัชสมัยพญาอาทิตยราช กษัตริย์องค์ที่ 32 แห่ง
ราชวงศ์จามเทวี ในพุทธศตวรรษที่ 17 ราวปี พ.ศ. 1606 ณ บริเวณที่เคยเป็นเขต
พระราชฐาน เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ อันมีพระธาตุกระหม่อม กระดูก
อก กระดูกนิ้วมือ และพระธาตุย่อยอีกจำนวนหนึ่ง 

พระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน

ในอดีตองคพระธาตุหริภุญชัยเป็นเจดีย์รูปสี่เหลี่ยมทรงปราสาท ก่อด้วยศิลาแลง
สูง 12 ศอกมีซุ้มจระนำทั้งสี่ทิศ แต่ละซุ้มประดิษฐานพระโกศบรรจุพระบรมสารี
ริกธาต
ุ  ต่อมาใน พ.ศ. 1835 พญามังราย ปฐมกษัตริย์แห่งล้านนา ได้ยึดครอง
เมืองหริภุญไชย มีการปฏิสังขรณ์เปลี่ยนแปลงรูปทรงเป็นเจดีย์ทรงกลมแบบ
ลังกาและกษัตริย์ราชวงศ์มังรายบูรณะสืบมา จนถึงปัจจุบัน

พระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน องคพระธาตุหริภุญชัยในอดีต

การเดินทางไปวัดพระธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน
ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลำพูน มีถนนล้อมรอบสี่ด้าน คือ ถนนอัฎฐารสทางทิศเหนือ
ถนนชัยมงคลทางทิศใต้ ถนนรอบเมืองทางทิศตะวันออก และถนนอินทยงยศ
ทางทิศตะวันตก ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 150 เมตร 

พระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน
ภาพ www.dhammathai.org/, thaiticketmajor.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ททท.ลำพูน 0 5324 8604 , 0 5324 8607
สายด่วนท่องเที่ยว 1672

จองที่พักออนไลน์ทั่วไทยจองที่พักออนไลน์ทั่วไทย สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน