www.remawadee.com สถานที่ท่อเงที่ยวทั่วไทย travel to thaland

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
เที่ยว77 จังหวัด
จองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ที่กินที่เที่ยว
UNSEEN THAILAND

สถานทีท่องเที่ยวไทย
ภาคเหนือ 
ออบหลวง เชียงใหม่
พระธาตุดอยตุง เชียงราย
ปาย แม่ฮ่องสอน 
วัดพระธาตุหริภูญชัย ลำพูน
พระธาตุช่อแฮ  แพร่
กิ่วฝิ่น ลำปาง
เขาค้อ เพชรบูรณ์
พระธาตุภูมินทร์ น่าน
น้ำตกภูซาง พะเยา
ภุหินร่องกล้า พิษณุโลก
หุบป่าตาด อุทัยธานี 
ภูสอยดาว อุตรดิตถ์
น้ำตกทีลอซู ตาก
ช่องเย็น กำแพงเพชร

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ภาคอีสาน

กระเจียวบานที่ ชัยภูมิ
ภูหลวง เลย
พระธาตุพนม นครพนม
พระมหาเจดีย์ชัยมงคล
ภูผาเทิบ มุกดาหาร
ปราสาทหินพิมาย
 โคราช
ปราสาทหินพนมรุ้ง บุรีรัมย์
บวชนาคช้าง สุรินทร์ 
ภูทอก บึงกาฬ
9000 โบก อุบลราชธานี

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ภาคตะวันออก

เขาคิชฌกุฏ จันทบุรี
หาดแหลมเสด็จ

เกาะกูด ตราด
ตลาดอ่างศิลา ชลบุรี 
หาดทรายแก้ว ระยอง

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ภาคกลาง

วัดพระแก้ว กรุงเทพฯ
ช่องไฟนรก กาญจนบุรี
พระพิฆเนศปางนอน 
สวนนกชัยนาท ชัยนาท
เขื่อนขุนด่านฯ นครนายก 
พระราชวังนามจันทร
เจดีย์หอย ปทุมธานี
ดูเหยี่ยว 360 องศา ประจวบ
ห่มผ้าหลวงพ่อโต อยุธยา 
โป่งยุบ ราชบุร
พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ
บ้านริมคลอง สมุทรสงคราม
พระพุทธรูปทองคำ สระบุร
ตลาดโรงเกลือ สระแก้ว
พระนครคีรี เพชรบุรี


สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ภาคใต้

ป่าเขานอจู้จี๋ กระบี่ 
พญานาคพ่นน้ำ สงขลา
ปะการังเทียม ตรัง 
ป่าเฟิร์นโบราณ นครศรีฯ
เชี่ยวหลาน สุราษฎร์ธานี
ป่าฮาลาบาลา นราธิวาส
พลับพลึงธาร ระนอง
วังเจ้าเมืองพัทลุง
หมู่เกาะสิมิลััน พังงา
พระผุด ภูเก๊ต
เกาะหลีเป๊ะ สตูล


Amazing Thailand
ข้อมูลท่องเที่ยว
     สายการบิน
FRIEND SITE

 

 

 

สถานที่ท่องเที่ยวไทย  unseen thailand  Amazing Thailand
Custom Search

เขาใหญ่  มรดกโลก ส่องสัตว์ที่เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา


พื้นป่าที่กว้างใหญ่ภูเขาสลับซับซ้อน เพราะความอุดมสมบูรณ์ทั้งพืชพรรณ
และสัตว์ป่า อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ได้ขึ้นชื่อเป็นอุทยานมรดกของ
อาเซียน
  ต่อมาได้รับการ ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของ
ประเทศไทย
เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2505 อีีกทั้งได้รับการประกาศ
เป็นมรดกโลกจาก Unesco ในปี 2548

ภาพสไลด์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

สถานที่ท่องเที่ยวไทย

ป่าเขาใหญ่สมัยก่อนได้รับสมญานามว่า ดงพญาไฟ ที่ทั้งโหดทั้งดิบ
สำหรับผู้ที่ต้องเดินทางผ่านป่าผืนใหญ่ที่กั้นแบ่งเขตภาคกลางและภาค
อีสาน เขาใหญ่มีพื้นที่ประมาณ 2,168 ตารางกิโลเมตรในเทือกเขาพนม
ดงรักครอบคลุมพื้นที่  4 จังหวัด คือ นครราชสีมา นครนายก ปราจีนบุรี
สระบุรี

ส่องสัตว์ที่เขาใหญ่

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ มีภูเขาสลับซับซ้อน เขาร่ม ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูง
ที่สุด 1,351เมตร และยอดเขาอื่น ๆ ที่สำคัญมีระดับความสูงจากระดับน้ำ
ทะเลประมาณ 800-1,300 เมตร ได้แก่ เขาแหลม  เขาเขียว เขาสามยอด
เขาฟ้าผ่าสูง เขากำแพง เขาสมอปูนและเขาแก้ว ด้านทิศใต้และทิศตะวัน
ตกเป็นที่สูงชัน ส่วนทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกพื้นที่ลาดลง

เขาใหญ่ เขาใหญ่

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ ่
เป็นป่าเบญจพรรณ และป่าดิบชื้นและเป็นพื้น
ที่ทุ่งกว้างสลับกับป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ พันธุ์ไม้ที่มีคุณค่ามากมายทั้งไม้
เศรษฐกิจ ไม้หอม และสมุนไพรต่าง ๆเช่น ไทร ซึ่งได้รับสมญานามว่า
นักบุญแห่งป่า นักฆ่าแห่งพงไพร
ผลของไทรเป็นอาหารให้สัตว์ป่า
หลายชนิดรวมทั้งนกเงือก แต่ในขณะเดียวกันไทรก็เป็นต้นไม้ที่ต้องอิง
อาศัยต้นไม้อื่นในการเจริญเติบโตจึงไปแย่งน้ำและอาหารทำให้ต้นไม้
นั้นค่อย ๆ ตายไปในสุด 

เขาใหญ่ เขาใหญ่
พืชพรรณไม้อื่่นๆ อาทิ เตยน้ำ เป็นไม้เลื้อยที่มีกลิ่นคล้ายตะไคร้ภายในมีท่อ
ลำเลียงน้ำขนาดใหญ่สามารถดื่มได้ สุรามริดใช้ดองเหล้าแก้ปวดหลังปวด
เอว  กะเพราต้น เป็นไม้ใหญ่ยืนต้น แก้เจ็บท้องขับลม เงาะป่า รับประทานไม่
ได้ และ กฤษณา ไม้ที่สามารถสกัดเปลือกไปทำเครื่องหอมได้

ส่องสัตว์ที่เขาใหญ่
เขาใหญ่สัตว์ป่าที่ดำรงชีวิตอยู่มาก หลายชนิดและ ที่สามารถพบเห็น
ไม่ว่าจะเป็น เก้ง กวาง ตามทุ่งหญ้า และอาจพบช้างป่า หมีควาย หมูป่า
ชะนี เม่น พญากระรอก หมาใน ชะมดอีเห็น กระต่ายป่า เสือโคร่ง กระทิง
และเลียงผา ดังนั้นจึงมี

กิจกรรมส่องสัตว
ที่เขาใหญ่ ซึ่งเป็นที่นิยมจากนักท่องเที่ยวเพื่อศึกษาชีวิต
ความเป็นอยู่ ของสัตว์ป่าในเวลากลางคืน ซึ่งจะมีรถและเจ้าหน้าที่คอยแนะ
นำ

การส่องสัตว์จะมีอยู่สองรอบ 19.00-20.00 และ 20.00-21.00 น.

เขาใหญ่ยังเหมาะเป็นที่ดูนกและผีเสื้อ จากการสำรวจ พบนกจำนวนไม่
น้อยกว่า 293 ชนิด และมีอยู่ 200 ชนิด ที่พบว่าอาศัยป่าเขาใหญ่เป็น
แหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยอย่างถาวร นกที่น่าสนใจได้แก่ นกเงือก ซึ่ง
เป็นตัวบ่งชี้ว่าป่ายังคงความอุดมสมบูรณ์ ที่พบบนเขาใหญ่มีอยู่ 4 ชนิด

นอกจากนั้นยังมีนกที่พบเห็นได้บ่อย ได้แก่ นกขุนทอง นกขุนแผน นก
พญาไฟ นกแต้วแล้ว นกโพระดก นกแซงแซว นกเขา นกกระปูด ไก่ฟ้า
และนกกินแมลงชนิดต่างๆ  และผีเสื้อซึ่งมีอยู่ประมาณ 5,000 ชนิด

เขาใหญ่ เขาใหญ่
ภาพสไลด์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

การเดินทางไปเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 205 กิโลเมตร สามารถไปได้ 2 เส้นทางคือ แยกจากถนนมิตรภาพตรง กิโลเมตรที่ 56 ไปตามถนนธนะรัชต์ประมาณ 23 กิโลเมตร

อีกเส้นทางหนึ่งคือ จากกรุงเทพฯ-แยกหินกอง แล้วไปตามทางหลวง
หมายเลข 33 (นครนายก-ปราจีนบุรี) ถึงสี่แยกเนินหอมใช้ทางหลวง
3077ไปถึงเขาใหญ่เส้นทางที่สองค่อนข้างชันเหมาะที่จะใช้เป็นทาง
ลงมากกว่า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โทร. 0 2562 0760 
หรือที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ปณ.9 อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา 30130 หรือ www.dnp.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูลการส่องสัตว์ โทร. 08 1877 3127

หรือททท.โคราช 0 4421 3030, 0 4421 3666
หรือสายด่วนท่องเที่ยว 1672

จุดชมวิวและน้ำตกใน อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่        ผาเดียวดาย

เที่ยว 77 จังหวัด    สถานที่ท่องเที่ยวไทย UNSEEN THAILAND ที่กินที่เที่ยว
โครงการพระราชดำริ บทความท่องเที่ยวเที่ียวโคราช

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ขอจงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ในหลวงโครงการพระราชดำรในหลวง

UNSEEN THAILAND
ดินแดนมหัศจรรย์ แฝงตัวซ่อนเร้น
ณ ที่แห่งหนึ่งในสถานที่ท่อเงเที่ยวไทย

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
UNSEEN ภาคเหนือ


กุหลาบขาวจากหิมาลัย

พระธาตุกลับหัว ลำปาง
ทะเลเมฆ เชียงใหม่
หุบผาตาด อุทัยธานี
น้ำตกภูซาง บ่อน้ำซับอุ่น พะเยา

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
UNSEENภาคกลาง

พระพุทธรูปสแตนเลส
ราชินีเจดียเอเซียอาคเนย์
พระบาทมงคล108
จิตรกรรมฝาผนังยาวที่สุดในโลก
เมืองบาดาล สังขละบุรี
ถ้าเสาหินลำคลองงู กาญจนบุรี
เกาะกระดาด ตราด

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
UNSEEN ภาคอีสาน


3000โบก ภาพเขียนสีพันปี
น้ำตกแสงจันทร์ น้ำตกตกรู
ทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์
แสงแรกแห่งตะวันผาแต้ม
ละลุ สระแก้ว
สวนหินผางาม หรือคุนหมิงเมืองไทย


สถานที่ท่องเที่ยวไทย
UNSEENภาคใต้

มัลดีฟเมืองไทย สตูล
ถ้ามรกต
ทะเลแหวก
ปู่ไก่ที่มีเสียงเหมือนลูกเจี๊ยบ
กัลปังหาน้ำตื้น

 

 มรดกโลกไทย

unseen thailand
สถานที่ท่องเที่ยวไทย

บทความสุขภาพ


พาไปกินอาหารอร่อย 


 
Copyright 2010 remawadee.com, Allrights reserved by REMAWADEEเที่ยวทั่วไทย