remawadee g+blog remawadeeremawadee twitterremawadee facebook


เที่ยว 5 ภาค
ภาคเหนือ
+เชียงใหม่
+เชียงราย
+แม่ฮ่องสอน 
+ลำปาง
+ลำพูน
+น่าน
+แพร่ 
+พะเยา 
+เพชรบูรณ์
+พิษณุโลก
+อุทัยธานี 
+อุตรดิตถ์
+ตาก
+นครสวรรค์ 
+กำแพงเพชร 
+สุโขทัย 
+พิจิตร 

RemaHealth

ภาคอีสาน
+กาฬสินธุ์ 
+
ขอนแก่น
+ชัยภูมิ

+เลย
+นครพนม
+ร้อยเอ็ด
+ศรีสะเกษ 
+มุกดาหาร
+ยโสธร
+โคราช
+บุรีรัมย์ 
+มหาสารคาม  
+บึงกาฬ
+อุบลราชธานี
+อุดรธานี
+สุรินทร์ 
+สกลนคร 
+หนองคาย
+หนองบัวลำภู 
+อำนาจเจริญ 

ภาคตะวันออก
+เขาคิชฌกุฏ
+จันทบุรี
+ตราด
+ชลบุรี
+ระยอง


ภาคกลาง
+กรุงเทพฯ
+นนทบุรี
+กาญจนบุรี
+ฉะเชิงเทรา  
+ชัยนาท
+ลพบุรี  
+นครปฐม
+ปทุมธานี
+ประจวบคีรีขันธ์
+อยุธยา
+อ่างทอง
+ราชบุรี
+สุพรรณบุรี
+สระบุรี
+สิงห์บุรี
+นครนายก
+สระแก้ว
+ปราจีนบุรี
+เพชรบุรี
+สมุทรปราการ
+สมุทรสงคราม
+สมุทรสาคร

ภาคใต้
+กระบี่ 
+ชุมพร
+สงขลา
+ตรัง 
+นครศรีฯ
+สุราษฎร์ธานี 
+ระนอง
+พัทลุง
+พังงา
+ภูเก๊ต
+สตูล 
+นราธิวาส  
+ปัตตานี 
+ยะลา 

ข้อมูลท่องเที่ยว
พยากรณ์อากาศ
แผนที่ประเทศไทย

สถานที่ท่องเที่ยวไทย  unseen thailand  Amazing Thailand
Custom Search
สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย เที่ยว 5 ภาค อร่อยทั่วไทย unseen thailand
มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2015

กิจกรรมภายในมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2015
1.การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ (พระทันตธาตุ) จากประเทศภูฏาน
2.การแสดงพลุที่ตระการตา น้ำพุดนตรีประกอบแสง สี เสียง และสื่อผสมเฉลิมพระเกียรติฯ
3.ชมสวนดอกไม้เมืองหนาวและอุทยานกล้วยไม้นานาพันธุ์
4.อุโมงค์ไฟประดับเกลียวคลื่นที่ยาวที่สุดในประเทศไทย
5.ขบวนบุปผชาติทางน้ำ
6.เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน "เชียงรายขายดี"

มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2015
ภายในงานร่วมชมมหัศจรรย์แห่งพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับสวยงามหลากหลายสายพันธุ์
ในสวนเทิดพระเกียรติฯ อุทยานกล้วยไม้ พร้อมสัมผัสวิถีชีวิตล้านนาและไม้ดอกเมือง
หนาวนานาชนิด โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้บรรยากาศมหัศจรรย์แห่งบุปผา

มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2015

การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ (พระทันตธาตุ) จากประเทศภูฏาน มาประดิษฐาน
ภายในบริเวณงานให้นักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศได้เคารพสักการะเพื่อความเป็นสิริ
มงคลแก่ชีวิต, ชมความยิ่งใหญ่ของขบวนบุปผชาติทางน้ำที่มีแห่งเดียวในประเทศ
ไทย

มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2015

อีกทั้งยังมีสวนดอกไม้เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ, การจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน รวมถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรมของล้านนาและอาเซียน
ณ ข่วงวัฒนธรรมล้านนาและอาเซียน, การแสดงอุโมงค์ไฟประดับเกลียวคลื่นที่
ยาวที่สุดในประเทศไทย,โคมไฟแฟนซีหลากสีสัน,การแสดงพลุที่ตระการตา และ
น้ำพุดนตรีประกอบแสง สี เสียง และสื่อผสมเฉลิมพระเกียรติฯ

มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2015

นอกจากนี้ยังมีการจัดจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดเชียงรายและ
จังหวัดใกล้เคียง และการจัดแสดงไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวนานาพันธุ์ อาทิ ทิวลิป
ลิลลี่ ไซคาเมน เป็นต้น ด้านอุทยานกล้วยไม้ภายในงานมีการจัดแสดงกล้วยไม้หลาก
หลายสายพันธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียง
ราย การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีล้านนา และการเป็นแหล่งผลิตไม้ดอกไม้
ประดับที่มีคุณภาพ ตลอดจนเปิดโอกาสให้กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ
ต่าง ๆ นำผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของดีเมืองเชียงราย มาจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้
ให้ชุมชน

มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2015

ภาพจากมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2014

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อบจ. เชียงราย โทร. 0-5360-1758,0-5371-7400
ต่อ 204, และ 0-5371-1499

จองที่พักออนไลน์ทั่วไทยจองที่พักออนไลน์ทั่วไทย สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย